ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA

Kolorowe meble oraz grafiki w przyjaznych kolorach przedstawiające organy wewnętrzne pomagają zneutralizować lęk przed poważnymi badaniami: USG, ECPW, endoskopią czy kolonoskopią. Stwarzają rodzicom pretekst do porozmawiania z dzieckiem o czekającym je badaniu, wyjaśnienia jak działa organizm, podjęcia inspirowanej grafikami zabawy.

Kolory ościeżnic drzwi i dopasowanych do nich tabliczek powiązane są z konkretnymi specjalizacjami, co ułatwia orientację w przestrzeni tak pracownikom jak i pacjentom i ich rodzinom, dla przykładu mammografia.
Opracowany przez nasz zespół system informacyjny dla Breast Cancer Unit przy Oddziale Onkologii jest przykładem spójnego zbioru elementów graficznych, takich jak napisy i piktogramy przy drzwiach, tabliczki informacyjne itp. konsekwentnie wpisanego w projekt wnętrz konkretnego oddziału. Wszelkie oznaczenia zaprojektowane zostały pod kątem potrzeb Użytkowników. Estetyczna, oszczędna forma oznaczeń oraz ich czytelna treść podkreślają profesjonalizm Oddziału. Przy projektowaniu systemu identyfikacyjnego nasz zespół nie tylko zajął się stroną graficzną, ale także znając technologie realizacyjne, przygotował je pod kątem wykonania w konkretnej technice oraz montażu.

ROK REALIZACJI 
2021
POWIERZCHNIA
–  m²
LOKALIZACJA
Łódź
ROK REALIZACJI
POWIERZCHNIA
LOKALIZACJA

2021

– m²

Łódź