PROMENADA MIKOŁAJKI

NADBRZEŻE DOSTĘPNE, ZDROWA TURYSTYKA

Z opinii jury: “Pomyślano o programie użytkowym zarówno dla mieszkańców jak i dla sportowców oraz turystów, z uwzględnieniem osób dorosłych i dzieci, tym ostatnim proponując urządzenia rekreacyjne w intrygujących miejscach.”

Praca konkursowa, za którą otrzymaliśmy II nagrodę: Konkurs SARP Olsztyn „Mikołajki Mazurska Wenecja”. Zadanie polegało na zaprojektowaniu nadbrzeża jeziora wraz z infrastrukturą i placem miejskim w Mikołajkach.Z opinii jury: “Nagroda została przyznana za próbę uzyskania jednorodnego wyrazu przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w konkursie, w oparciu o autorską interpretację ducha miejsca i tradycji lokalnych. Utrzymano tu kameralną skalę zapewniając dostępność nabrzeża dla wszystkich, bez zbędnych różnic poziomów, z efektywnym i przyjaznym zróżnicowaniem materiałów posadzek. Strefę styku z wodą jeziora opracowano w drewnie oferując sympatyczne przywitanie dla cumujących i miłe miejsce relaksu dla turystów. (…)

ROK REALIZACJI 
praca konkursowa
POWIERZCHNIA
–  m²
LOKALIZACJA
Mikołajki
ROK REALIZACJI
POWIERZCHNIA
LOKALIZACJA

praca konkursowa

– m²

Mikołajki